• Müşteri ve Çalışan Odaklı Olmak
• Katma Değerli Hizmet Sunmak
• Özverili Çalışmak
• Paylaşımcı Olmak
• Gerçekçi Olmak